Plaats van vestiging
Janssens Betreiber GmbH
Hotel Carpe Diem
Schwartmecke 46
57399 Kirchhundem
Amtsgericht Siegen, HRB 8400
Bedrijfsleider Louis Janssens
Ust.ID-Nr.: DE 246 964 361

Adresgegevens
Hotel Carpe Diem
Tel.: +49 2723 7191 94
Fax: +49 2723 7191 95
Bedrijfsleider: Louis Janssens
info@hotel-carpediem.de
www.hotel-carpediem.de

Verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina’s::
Louis Janssens, adres zie boven

Bank
Volksbank Bigge Lenne eG
IBAN DE 62 4606 2817 0106 9990 00
BIC GENODEM1SMA

Download AGB

Vrijwaringsclausule

1. Inhoud van het online-aanbod

De auteur is niet verantwoordelijk voor de actualiteit, de juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidseisen jegens de auteur met betrekking tot schade van materiële of ideële aard als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie resp. door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie, zijn uitgesloten tenzij de auteur vooropgezet of uiterst nalatig gedrag kan worden verweten. Alle informatie is vrijblijvend en niet-verplichtend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina’s of het totaalaanbod zonder nadere aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te stoppen.

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar andere internetsites (‘links’) die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, zal een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend van kracht zijn indien de auteur kennis draagt van de inhoud en het hem technisch mogelijk zou zijn het gebruik van wederrechtelijke inhoud te verhinderen. De auteur verklaart daarom uitdrukkelijk dat ten tijde van het plaatsen van de links de desbetreffende gelinkte pagina’s vrij waren van illegale inhoud. De auteur heeft geen enkele invloed of de huidige of toekomstige vormgeving en op de inhoud van de gelinkte pagina’s. Daarom distantieert hij zich hierbij nadrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte pagina’s die na plaatsing van de link zijn gewijzigd. Dit geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen en voor externe bijdragen op door de auteur geopende gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die ontstaat door het gebruiken of niet-gebruiken van dergelijke aangeboden informatie is alleen de aanbieder van de pagina verantwoordelijk, niet degene die via links slechts verwijst naar de desbetreffende publicatie.

3. Auteurs- en merkenrecht

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, audio- en videofragmenten en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte afbeeldingen, audio- en videofragmenten en teksten te gebruiken of gebruik te maken van rechtenvrije afbeeldingen, audio- en videofragmenten en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onbeperkt onderhevig aan de bepalingen van het desbetreffende merkenrecht en de bezittersrechten van de desbetreffende eigenaars. Alleen op grond van het enkele noemen ervan kan niet worden geconcludeerd dat handelsmerken niet beschermd zijn door rechten van derden. Het copyright van gepubliceerde, door de auteur zelf vervaardigde objecten berust uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, audio- en videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Rechtsgeldigheid van deze vrijwaringsclausul

Deze vrijwaringsclausule moet worden gezien als deel van het internetaanbod van waaruit naar deze pagina wordt verwezen. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig voldoen aan de geldende rechtsregels, blijven de overige delen van het document qua inhoud en geldigheid daarvan gevrijwaard.

Gegevensbescherming

Het gebruik van onze website is in de regel mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover er op onze pagina’s om persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of e-mailadres) wordt gevraagd, gebeurt dat voor zover mogelijk op vrijwillige basis. Deze gegevens zullen niet zonder uitdrukkelijke toestemming aan derden worden doorgegeven.

We wijzen erop dat gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan vertonen. Waterdichte gegevensbescherming tegen derden is niet mogelijk.

Het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden ter verzending van niet uitdrukkelijk vereist reclame- en informatiemateriaal, wordt hiermee uitdrukkelijk weersproken. De beheerders van pagina’s behouden zich uitdrukkelijk gerechtelijke stappen voor in het geval van ongevraagde toezending van reclamemateriaal zoals spam.

Gegevensbeschermingsverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakte gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, teksten die op uw computer worden opgeslagen en analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookies verkregen informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgezonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Ingeval van een geanonimiseerd IP-adres op deze website wordt uw IP-adres door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van de Europese Economische Ruimte tevoren afgekort.

Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgegeven en dan afgekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google die informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over het websitegebruik te maken en om andere aan het website- en internetgebruik gerelateerde dienstverleningen aan de websitebeheerder door te geven. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

U kunt het bewaren van cookies verhinderen door een instelling in uw browser; we wijzen er echter op dat u in dat geval niet volledig gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van deze website. Bovendien kunt u de registratie van de door cookies opgeleverde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google en het gebruik van deze gegevens door Google verhinderen door het installeren van een browser-plugin die u kunt downloaden via deze link:: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Kontakt

Hotel Carpe Diem
Schwartmecke 46
57399 Kirchhundem


(We spreken Nederlands!)

Nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief informeert u over actuele aanbiedingen en nieuws.

Facebook XING Google Plus Instagram